Bheith i do Ranníocóir Saorálach

Féadann ranníocaíochtaí saorálacha deis a thabhairt duit do chuntas árachais shóisialta a choinneáil d'fhonn is go mbeidh tú i dteideal íocaíochtaí árachais shóisialta sa todhchaí.

Tá sé de rogha agat ranníocaíochtaí saorálacha a dhéanamh sa chás nach bhfuil tú féinfhostaithe a thuilleadh nó sa chás go bhfuil tú féinfhostaithe go fóill ach titeann d'ioncam faoi bhun na teorann le haghaidh ranníocaíochtaí ar Aicme S (€5,000 i láthair na huaire). Ní féidir leat bheith i do ranníocóir saorálach ach amháin sa chás go bhfuil tú tar éis 468 ranníocaíocht a dhéanamh ar Aicme S cheana féin. (Ó 2015 moltar an riachtanas ranníocaíochta go 520 ranníocaíocht a mhéadaigh.)

Ní mór duit iarratas a dhéanamh chun bheith i do ranníocóir saorálach laistigh de 12 mhí tar éis dheireadh na bliana cánach ina ndearna tú do ranníocaíocht dheireanach. Mar sin, sa chás go ndearna tú do ranníocaíocht dheireanach le linn 2013, beidh ort iarratas a dhéanamh faoi dheireadh 2014.

Má d'íoc tú ÁSPC ar Aicme S, d'íocfá an bunráta de €500 in aghaidh na bliana. Má tá tú ag déanamh ranníocaíochtaí árachais shóisialta ar an ráta seo, d'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal na n-íocaíochtaí seo a leanas:

  • Pinsean Stáit (Ranníocach)
  • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
  • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)
  • Deontas méala

Chun bheith i do ranníocóir saorálach, ní mór duit foirm iarratais VC 1 (pdf) a íoslódáil agus a chomhlánú. Is féidir leat an fhoirm seo a fháil ó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh chomh maith.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim maidir le ranníocaíochtaí saorálacha ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Last Updated: 22/05/2014

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh trí 0761 07 4000 (Luan go hAoine, 9rn go 9in). Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000 (Luan go hAoine, 9rn go 8in).

Back To TopAr ais go barr an leathanaigh