An Liúntas Cuardaitheora Poist agus daoine féinfhostaithe

Mura dtuilleann tú go leor airgid ó fhéinfhostaíocht agus níl tú incháilithe le haghaidh an tSochair Chuardaitheora Poist, d'fhéadfadh sé go mbeifeá in ann an Liúntais Cuardaitheora Poist a fháil dá ngnóthófá tástáil acmhainne. Chun a bheith incháilithe, ní mór duit a bheith:

  • Os cionn 18 mbliana d'aois agus faoi bhun 66 bliain d'aois
  • Dífhostaithe agus ar fáil don obair, in ann di agus á lorg go fírinneach
  • I do ghnáthchónaí in Éirinn

Cén chaoi ar féidir liom a bheith ar fáil don obair sa chás go bhfuil mé féinfhostaithe?

Is féidir leat a bheith i mbun féinfhostaíochta gach lá agus an Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil ag an am céanna – ar chuntar nach dtéann d'ioncam ar an iomlán thar theorainn áirithe. Níl líon na laethanta atá tú gafa le féinfhostaíocht bhainteach sa chás seo. D'fhéadfadh sé go mbeifeá i dteideal an Liúntais Cuardaitheora Poist fiú sa chás go mbíonn tú gafa le féinfhostaíocht gach lá.

Cé mhéad a gheobhaidh mé?

De ghnáth, cuimsíonn íocaíochtaí leasa shóisialta íocaíocht phearsanta duitse féin agus suimeanna breise do do chéile cleithiúnach, do pháirtnéir sibhialta cleithiúnach, nó do chomháitritheoir cleithiúnach agus do leanaí cleithiúnacha.

Is é an t-uasráta seachtainiúil an Liúntais Cuardaitheora Poist i gcomhair d'imthosca féin uasráta an Liúntais Cuardaitheora Poist móide aon suim bhreise atá íoctha de thoradh ar aosach cleithiúnach agus aon leanbh cleithiúnach . Baintear aon ioncam inmheasúnaithe atá ag do chéile, ag do pháirtnéir sibhialta, nó ag do chomháitritheoir, ón ráta iomlán atá iníoctha duitse. Déantar aon ioncam ó fhéinfhostaíocht a dhéaduchtú ón ráta iomlán ar bhonn euro le heuro - mar sin, déantar €1 a dhéaduchtú ó d'íocaíocht nuair a thuilleann tú €1 i bhféinfhostaíocht.

Foghlaim a thuilleadh faoin tástáil acmhainne le haghaidh an Liúntais Cuardaitheora Poist agus an chaoi a gcaitear le hioncam ó fhéinfhostaíocht. .

Má tá tú faoi bhun 25 bliain d'aois, gheobhaidh tú an Liúntas Cuardaitheora Poist ar ráta laghdaithe.

Uasráta do dhaoine atá 25 bliain d'aois nó os a chionn (2013)
Ráta pearsanta Méadú de bharr aosach incháilithe Méadú de bharr leanbh incháilithe
Uasráta €188 €124.80 €29.80

Uasráta do dhaoine faoi bhun 25 bliain d'aois
Aois Ráta pearsanta Méadú de bharr aosach incháilithe
18 - 21 €100 €100
22 - 24 €144 €124.80

Tá tuilleadh eolais maidir leis an Liúntas Cuardaitheora Poist le fáil ar citizensinformation.ie.

Cén uair ar chóir dom iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Cuardaitheora Poist?

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Cuardaitheora Poist nuair a thugann tú faoi deara nach bhfuil tú ag fáil go leor airgid ó fhéinfhostaíocht chun tú féin agus do chlann a chothú. Dá mba rud é go raibh tú i d'fhostaí, tá sé tábhachtach go ndéanfá iarratas ar an gcéad lá dífhostaíochta mar gheall ar nach bhfaighfeá íocaíocht as an gcéad 3 lá de d'éileamh.

Má tá tú i dteideal an Liúntais Cuardaitheora Poist, tá seans ann go mbeifeá incháilithe chun éileamh ar shochair bhreise. Is féidir leat leanúint de ranníocaíochtaí ÁSPC ar Aicme S a dhéanamh má tá d'ioncam ó fhéinfhostaíocht níos mó ná an teorainn de €5,000. Má tá d'ioncam faoi bhun na teorann sin, tá sé de rogha agat ranníocaíochtaí saorálacha a dhéanamh.

foirmeacha iarratais ar an Liúntas Cuardaitheora Poist le fáil ar líne. Is féidir leat foirm iarratais a fháil ó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh chomh maith. Beidh ort cáipéisí áirithe a thabhairt leat d'fhonn d'éileamh a chruthú. D'fhéadfadh sé go mbeadh an liosta seo de na cáipéisí a theastaíonn uait agus tú ag déanamh iarratais ar an Liúntas Cuardaitheora Poist úsáideach duit.

Má theastaíonn cúnamh uait agus tú ag comhlánú d'iarratais, tá sé ar fáil ag d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó ag an Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh is gaire duit.

Tá seans ann go dtógfadh sé am chun d'iarratas a phróiseáil. D'fhéadfá iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Leasa Forlíontach fad is atá d'iarratas á phróiseáil. Foghlaim a thuilleadh faoi chlárú le haghaidh íocaíochta leasa shóisialta don chéad uair.

Má tá tú den tuairim gur diúltaíodh do d'éileamh ar an Liúntas Cuardaitheora Poist go mícheart, is féidir leat acmhomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh.

Last Updated: 26/02/2013

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh trí 0761 07 4000 (Luan go hAoine, 9rn go 9in). Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000 (Luan go hAoine, 9rn go 8in).

Back To TopAr ais go barr an leathanaigh