Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha

Íocaíochtaí iad Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla agus Phráinneacha faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. Níl ort na gnáthchritéir a bhaint amach don Scéim chun na híocaíochtaí seo a fháil.

Céard is Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil?

Íocaíocht shingil atá in Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúil le cabhrú le caiteachas ríthábhachtach, aonuaire, eisceachtúil, nach mbeifí ag súil leis go mbeadh daoine in ann íoc a mhaoiniú as a n-ioncam seachtainiúil. Mar shampla, is féidir leis na híocaíochtaí bheith le haghaidh éadaí speisialta do dhuine ar a bhfuil galar tromchúiseach; cóir leapa nó uirlisí cócaireachta do dhuine ag a bhfuil baile á fheistiú acu den chéad uair; cuairt a thabhairt ar ghaolta san ospidéal nó sa phríosún, nó costais sochraide.

D’fhéadfaí bheith incháilithe le haghaidh Íocaíocht Riachtanais ar Eisceachtúla le cabhrú leat le costas sochraide más íseal do d'ioncam. Déantar cinneadh ar gach cás bunaithe ar a dtuilleamh ag ionadaí den Roinn Coimirce Sóisialta (tugadh Oifigeach Leasa Pobail orthu seo roimhe seo) nó ag d’ionad áitiúil sláinte.

Ina theannta sin, d’fhéadfaí cabhair a thabhairt duit le costas do bhille leictreachais agus gáis nádúrtha, ach faoi chúinsí eisceachtúla amháin. Déanfaidh ionadaí den Roinn cinneadh faoi do chás trí leas a bhaint as Cód Cleachtais ar Fhiacha Breosla.

Céard is Íocaíocht ar Riachtanais Phráinneacha?

D’fhéadfaí Íocaíocht ar Riachtanais Phráinneacha a bheith iníoctha le daoine i gcásanna éigeandála. D’fhéadfaí Íocaíocht ar Riachtanais Phráinneacha a dhéanamh leat fiú mura gcáileofaí de ghnáth le haghaidh cúnaimh faoin Scéim Liúntais Leasa Fhorlíontaigh. Mar shampla, i gcás tine, tuile nó tubaiste eile, d'fhéadfaí íocaíocht a dhéanamh chun cabhrú leat le riachtanais láithreacha cosúil le bia agus éadach. Ag brath ar do chúinsí, má tá tú ag oibriú nó nuair a thagann íocaíocht tríd ó árachas, mar shampla, b'fhéidir go mbeidh ort cuid de seo nó é ar fad a íoc ar ais níos déanaí.

Conas a cháilítear mé do na híocaíochtaí?

D’fhéadfá bheith incháilithe le haghaidh Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla má:

  • Tá tú i do chónaí sa Stát
  • Sásaíonn tú tástáil mhaoine
  • Chuir tú isteach ar aon sochar/liúntas eile a bhféadfá bheith ina dteideal
  • Chláraigh tú le hoibriú le FÁS (má tá tú in aois oibre).

Ní gnách go mbeifeá incháilithe má:

  • Tá tú ag oibriú go lánaimseartha (breis agus 30 uair sa tseachtain)
  • Tá tú ag plé le hoideachas lánaimseartha
  • Baineann tú le díospóid trádála nó tá tú ar stailc Is féidir le cleithiúnaí aosaigh nó linbh de dhuine atá ar stailc iarratas a dhéanamh, áfach.

Braithfidh an méid d’Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla a gheobhaidh tú ar thástáil mhaoine agus ar an gcineál cúnaimh a theastaíonn uait.

D’fhéadfá Íocaíocht ar Riachtanais Phráinneacha a fháil is cuma cén mhaoin atá agat, ach b'fhéidir go mbeadh ort í a íoc ar ais níos déanaí, mar shampla, má tá airgead á thuilleamh agat nó má íoctar leat cúiteamh árachais níos déanaí.

Conas a dhéanaim iarratas?

Le hiarratas a dhéanamh ar cheachtar íocaíocht, ba cheart duit dul i dteagmháil le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí (tugadh Oifigeach Leasa Pobail orthu roimhe seo) ag d’ionad áitiúil sláinte.

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar chúnamh sochraide sula dtiteann an tsochraid amach, mura n-éiríonn leat é seo a dhéanamh, áfach, ba cheart duit iarratas a dhéanamh a luaithe agus is féidir ina dhiaidh sin.

Le cur isteach ar cheachtar cineál íocaíochta ar riachtanais, teastóidh an méid seo a leanas:

  • Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) duit féin, do do chéile/páirtnéir sibhialta/comháititheoir agus do do leanaí (leabhair Shochair Linbh nó teastais bhreithe mura bhfuil agat uimhreacha PSP do na leanaí)
  • Fianaise i leith aon ioncaim nó aon chúnaimh leasa shóisialaigh atá á fháil agat
  • Leabhar cíosa nó ráiteas ar d’íocaíochtaí ús morgáiste má tá cúnamh de dhíth ort le do chíos nó do mhorgáiste.

Le teacht ar bhreis faisnéis, caith súil ar bhileog fhaisnéise an Liúntais Leasa Fhorlíontaigh (SW54) ar a bhfuil fáil freisin ó d’ionad sláinte áitiúil.


Last Updated: 28/12/2011

Féach ar an suíomh

Teagmháil

Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh trí 0761 07 4000 (Luan go hAoine, 9rn go 9in). Téigh i dteagmháil leis an Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS) trí 0761 07 2000 (Luan go hAoine, 9rn go 8in).

Back To TopAr ais go barr an leathanaigh